Natječaj za Festival marijansko-duhovne klapske pjesme

Natječaj za Festival marijansko-duhovne klapske pjesme

esercizi per l allungamento del pene “Klape Gospi Sinjskoj”

come avere il pene piu duro raspisuje

trucchi per allungare il pene Natječaj

allungare il pene e possibile izvornih marijanskih napjeva za klape

  1. Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti izvorne marijanske skladbe u obradi za klape, u a cappella formi.
  2. Glazbeni slog treba se zasnivati na obilježjima dalmatinske klapske pjesme ili pučkih crkvenih napjeva.
  3. Izvorne skladbe potrebno je priložiti u obliku partiture, a trebaju sadržavati precizne oznake tempa, dinamike, agogike i sl.
  4. Uz primjerak partiture potrebno je na odvojenom listu priložiti naslov zbirke iz koje skladba potječe.
  5. Trajanje skladbi je vremenski ograničeno do 4 minute.
  6. Umjetnički odbor zadržava pravo korištenja zaprimljenih skladbi u svrhu njihova objavljivanja i promicanja.
  7. Rok za dostavu skladbi je: estensore pene funziona 15. ožujka 2018. godine.

Izvorne marijanske skladbe u obradi za klape treba uputiti na adresu:

Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske

Umjetnički odbor Festivala “Klape Gospi Sinjskoj”

Fratarski prolaz 4

21230 Sinj

Na omotnici naznačiti:

Natječaj za Festival Klape Gospi Sinjskoj