liturgijska godina B, Mala Gospa – Rođenje Bl. Dj. Marije

Ulazna: Radosno svetkujemo A. Canjuga ili  Početak svijeta boljega PGPN 581

Otpjevni psalam: Radujem se, Š. Marović ili  Radujem se u Gospodinu M. Martinjak ili  Radujem se, S. Grgat ili  Radujem se, D. Bubalo

Prinosna: Darove prinesite, PGPN 230 ili  Tollite hostias, C. Saint-Saëns

Pričesna: Zdravo Tijelo PGPN 248 ili  Isus Krist kruh za život svijeta, Š. Marović

Završna: Zdravo djevo čista, PGPN 600/602 ili  Pohvale Gospi PGPN 614