liturgijska godina A, nedjelja, 26. 11. 2017.

Ulazna: Dostojan je PGPN 75.5 ili  Svi kliknimo Kristu, P. Ivanišić, M. Martinjak

Otpjevni psalam: Gospodin je pastir moj PGPN 93/94/95/ ili  Gospodin je Pastir moj, I. Žan ili  Gospodin je pastir moj, S. Grgat

Prinosna: Ti, Kriste Kralj si vjekova  PGPN 183.5 ili  Ti Kriste, Kralj si vjekova, s. T. Fosić

Pričesna: Gospodin kraljuje PGPN 222 ili  Ja sam s vama 273/274

Završna: Isuse Kralju PGPN 180 ili  Ti divni Kralj si nebesnik PGPN 184