liturgijska godina B, ponedjeljak, 01.01.2018.

plasticka operacia prs cena Ulazna: Zdravo Sveta Rodiljo PGPN 385 ili Zdravo, sveta rodiljo, Š. Marović ili Veseli se, Majko Božja PGPN 812.1/10

siitin koko Otpjevni psalam: Smilovao nam se Bog, A. Igrec ili  Smilovao nam se Bog, S. Grgat

qirja e njeriut Prinosna: Veseli se, Majko Božja 812.3

penisverlängerung operation Pričesna: U to vrijeme godišta PGPN 410/411 ili  O kakva to svetlost, Međimurje – M. Martinjak

cerco amici di penna Završna: Narodi nam se PGPN 420