liturgijska godina A, srijeda, 01. 11. 2017.

vestiti estivi per tutti i giorni Ulazna: Radujmo se svi PGPN 623.2

Otpjevni psalam: Takav je naraštaj, M. Martinjak ili  Takav je naraštaj, Š. Marović ili  Takav je naraštaj onih, A. Igrec

Prinosna: Evo nas Oče, M. Martinjak

Pričesna: Kliči Bogu, zemljo sva PGPN 108 ili  O sveta gozbo, Š. Marović

Završna: U onaj Dan PGPN 236