liturgijska godina B, nedjelja, 17. 06. 2018.

pene piccolo cosa fare Ulazna: Slušaj Gospodine glas moga vapaja, A. Canjuga ili  Sijao Isus, PGPN 210

estensione del pene Otpjevni psalam: Dobro je slaviti Gospodina, G. napjev

medicine per allungare il pene Prinosna: e possibile aumentare le dimensioni del pene  Mir svoj, o Bože, PGPN 237 ili  Darove kruha, vina, Š. Marović ili  Darove kruha i vina, M. Haydn

come tenere il pene duro Pričesna: Zdravo Tijelo, PGPN 248 ili  Zdravo tijelo, M. Demović

Završna: Ti, Kriste, Kralj si vjekova, PGPN 183.2/3.6