liturgijska godina B, nedjelja, 09.09.2018.

come avere un pene più lungo Ulazna: Danas Isus, PGPN 239/240 ili  Neka Te slave narodi, Lj. Galetić

ingrandire il pene naturalmente Otpjevni psalam: Hvali, dušo moja, M. Lešćan ili  Hvali, dušo moja, S. Grgat

trapianto di pene Prinosna: Evo Bože kruha vina, PGPN 325 ili  Primi dar, A. Klobučar

pene piccolo soluzioni Pričesna: Tebe žeđa duša moja, PGPN 154 ili  Kao što košuta žudi, S. Topić

come far aumentare il pene Završna: Dobri kralju mira, Narodna – obr. M. Martinjak ili  Anđeo Gospodnji, S. Topić