liturgijska godina A, nedjelja, 19. 11. 2017.

Ulazna: Od sva se četiri vjetra PGPN 226

Otpjevni psalam: Blago svima PGPN 388 ili  Blago svima, S. Grgat ili  Blago svima, A. Igrec

Prinosna: Darove prinesite PGPN 230 ili  Darove primi, Š. Marović

Pričesna: Odzivam se Isuse PGPN 244 ili  Panis angelicus, T. Talan

Završna: Dobri Kralju mira, N. N.- M. Martinjak