liturgijska godina C, Rođenje Sv. Ivana Krstitelja

Ulazna: Poslan je čovjek od Boga, M. Martinjak ili  Sveti Ivo S. Topić ili  Oče naš dobri, I. Kokot – M. Martinjak

Otpjevni psalam: Hvala ti što sam stvoren, S. Grgat ili  Hvala ti što sam stvoren, M. Martinjak ili  Hvala ti što sam stvoren, T. Prša

Prinosna: Zarana on je, M. Lešćan ili  Oče naš dobri, PGPN 224.3 ili  Pristupamo tvom oltaru, S. Topić

Pričesna: Hvali dušo moja, PGPN 125 ili  Hvalite Boga, S. Paljuševac

Završna: Spasitelju dobri, Isukrste, PGPN 859 ili  Spasitelju dobri, Isukrste, M. Martinjak