liturgijska godina B, Spomen svih vjernih mrtvih

Ulazna: Pokoj vječni, Gregorijanski napjev ili  Pokoj vječni, Š. Marović

Otpjevni psalam: Gospod mi je svjetlost i spasenje, M. Lešćan ili  Gospodin mi je svjetlost i spasenje, A. Igrec ili  Bog mi je svjetlost, A. Igrec

Prinosna: O Kriste, Kralju svemoćni PGPN 746 ili  Prinosimo ti Gospodine, Š. Marović ili  O nado naša, PGPN 747/748

Pričesna: Žeđa duša moja PGPN 154 ili  Kao što košuta žudi, S. Topić

Završna: Do nebesa PGPN 753