liturgijska godina C, V. Vazmena nedjelja

Ulazna: Pjevajte Gospodinu, A. Canjuga ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, Lj. Galetić ili  Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, M. Lešćan ili  Veliko je sad veselje, K. Adamič

Otpjevni psalam: Blagoslivljat ću ime tvoje, (strofe: 2.,3. i 7.), Lj. Galetić ili  Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, S. Grgat

Prinosna: Uskrsnu Isus doista, PGPN 553 ili  Noć se lomi, F. Lužević

Pričesna: Ja sam trs, a vi loze, T. Prša ili  Vedri dane uskrsnuća, N. Njirić ili  Uskrsnim nam ovim danom, N. Njirić ili  Na gozbu kralja jaganjca, PGPN 544/545

Završna: Isus usta slavni, PGPN 853 ili  Krist uskrsnu, R. Lowry