liturgijska godina B, XVIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: O Bože spasi me A. Canjuga ili   S nama je Gospod M. Lešćan

Otpjevni psalam: Nahrani ih Gospodin S. Grgat ili  Nahrani ih Gospodin M. Martinjak

Prinosna: Oče primi žrtvu ovu, I. Žan

Pričesna: O sveta gozbo, PGPN 242 ili  O čovječanska hrano, J. B. Molitor

Završna: Djevice nevina PGPN 766