liturgijska godina C, XX. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Od sva se četiri vjetra, PGPN 226 ili  Radost doma Gospodnjega, I. Peran

Otpjevni psalam: Gospodine, u pomoć mi pohitaj, S. Grgat ili  Gospodnie, u pomoć mi pohitaj, Š. Marović ili  O sveta gozbo, A. Canjuga

Prinosna: Od Božje snage, PGPN 229 ili  Kalež vina prinosimo, S. Topić

Pričesna: O sveta gozbo, PGPN 242

Završna: O najsvetija, Sicilija – obr. F. Dugan ili  O Marijo mila, PGPN 610