liturgijska godina B, XXIII. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Danas Isus, PGPN 239/240 ili  Neka Te slave narodi, Lj. Galetić

Otpjevni psalam: Hvali, dušo moja, M. Lešćan ili  Hvali, dušo moja, S. Grgat

Prinosna: Evo Bože kruha vina, PGPN 325 ili  Primi dar, A. Klobučar

Pričesna: Tebe žeđa duša moja, PGPN 154 ili  Kao što košuta žudi, S. Topić

Završna: Dobri kralju mira, Narodna – obr. M. Martinjak ili  Anđeo Gospodnji, S. Topić